Forside og kontakt

Ringstedegnens Folkedanserforening (REF)

Ringstedegnens Folkedanserforening (REF)

Forside

Dansesæsonen begynder den 11. september i Anlægspavillonen, Tvær Allé 5, Ringsted, hvor Karen   leder dansen til levende musik af Mogens, Marianne mfl.


REFs Aftenhold danser i månederne september-marts. Siden 1978 har vi danset i Anlægspavillonen (nu kun kaldet Pavillonen), som er meget velegnet hertil med lyse lokaler, fint fjedrende trægulv, højtaleranlæg, anretterkøkken, gode toiletforhold, samt andre lokaler til rådighed. Da Anlægspavillonen i 1978 blev blev renoveret, blev der opsat to lange rækker flotte skjolde, som mange års fuglekonger måtte lade fremstille før næste års fugleskydning. Se foto tv.


Til hverdag danser vi i almindeligt tøj, men ved opvisninger og stævner er vi som regel i folkedragter. Vi medbringer gerne vor store, gamle fane med mange faneplader til at pryde hele stangen.


Medlemsbladet ”Folkedanser-NYT” udgives normalt i august, december og marts/april måned, mens denne hjemmeside løbende opdateres.

 Foto fra 75 års Jubilæet den 27.10.2012 med mange dansere i dragt

Dragtudvalget hjælper danserne med at fremstille egne dragter, og REF har en pæn samling kvinde-, mands- og børnedragter til leje for medlemmer af REF og andre folkedanserforeninger.

REF har så mange dragter, at vi ikke køber flere.Det fremgår af Radiodoktorens artikel "Sundheden skal frem", at folkedans virkelig er sundt: "Folkedans er sundhed. Dansen styrker hele kroppens husholdning, fællesskabet mellem mennesker, livsglæden og trivslen. Alle symptomer og sygdomme træder i baggrunden, når dansen trædes, og musikken spiller op. Folkedans er bestemt ikke et levn fra fortiden. Den er tværtimod lyslevende og livskraftig."

Fotos fra dilettantforestillingen "Greven ud af luften", januar 2016

Instruktør: Karen Frydenlund

Formand: Arly Hansen

Ringstedegnens Folkedanserforening blev stiftet den 24.10.1937 og har bla. til formål at arbejde for en større udbredelse og benyttelse af folkedans, sanglege og folkemusik. Vi fejrede i 2018 vores 80 års jubilæum.

REF samarbejder med Midtsjællands Spillemandslaug, som består af ca. 25 spillemænd. Nogle af dem spiller for os til den ugentlige dans, og hele lauget stiller gerne op ved vore legestuer (folkedanserballer) og større opvisninger.

Kontingentet for hele sæsonen 2019-2020


Aktive Medlemmer  Kr. 550,00

Passive Medlemmer  Kr. 100,00

CVR-nr. 33904134

Ringstedegnens Folkedanserforening danser september-marts i

Pavillonen, Tvær Allé 5, Ringsted Onsdage kl. 19.30-21.30

Midtsjællands Spillemandslaug spiller til legestue i Anlægspavillonen

REFs bestyrelse mfl.

pr. 23.1.2019

Formand:     

Arly Hansen

tlf. 2362 8815, e-mail:

formanden@ringstedfolkedansere.dk

Næstformand:

Jan Lemming

tlf. 2288 3829,  e-mail:

nest-fmd@ringstedfolkedansere.dk

Kasserer:

Randi Sørensen

tlf. 5764 3634, e-mail:

kasserer@ringstedfolkedansere.dk

Betalinger:

Kontant til kassereren, eller

via netbank til konto 2520  6277852975

Sekretær:

Arly Hansen

tlf. 2362 8815, e-mail:

sekr@ringstedfolkedansere.dk

Kagemester:

Kirsten Nielsen

tlf. 5761 3219


Bestyrelsesmedlem:

Henning Nielsen

tlf. 5761 3219

UDENFOR BESTYRELSEN:Dragtudvalg og -udlejning:

Karin Hilleberg

tlf. 2064 8055, e-mail:

Dragtudvalget@ringstedfolkedansere.dk

Webmaster:     

Kjeld Kastrup Sørensen

e-mail:

webmaster@ringstedfolkedansere.dk