Datoer-Tider

Ringstedegnens Folkedanserforening (REF)

  NYTTIGE DATOER 

  (jan 2018)

 

28. jan. 2018 14.00 Søndagsunderholdning for pensionister, med Duoen Elva & Sonja, samt kaffebord

14. feb. 2018 -------- Vinterferie - ingen dans

10. mar. 2018 18.00 Legestue

28. mar.2018 18.00 Afslutning på sæsonen 2017 / 2018

 

 

 

 

BESTYRELSE mfl. pr. 17.1.2018

Formand Arly Hansen 2362 8815 formanden@ringstedfolkedansere.dk

 

Næstformand Jan Lemming 2288 3829 nest-fmd@ringstedfolkedansere.dk

 

Kasserer Randi Sørensen 5764 3634 kasserer@ringstedfolkedansere.dk

 

Kagemester Kirsten Nielsen 5761 3219

Sekretær Arly Hansen 2362 8815 sekr@ringstedfolkedansere.dk

 

Bestyrelsesmedlem Henning Nielsen 5761 3219

 

Dragtudvalg, formand Karin Hilleberg 2064 8055 dragtudvalget@ringstedfolkedansere.dk

 

Dragtudvalg, kasserer Karin Hilleberg 2064 8055

 

Medlem Dragtudvalg Aia Hilleberg

 

Fanebærer Henning Nielsen 5761 3219

 

Webmaster Kjeld Sørensen webmaster@ringstedfolkedansere.dk

 

Betalinger Kontant til kassereren eller via netbank til konto 2520 6277852975