Datoer-Tider

Ringstedegnens Folkedanserforening (REF)

  NYTTIGE DATOER 

  (jan 2018)

 

 

5. sept. 2018 19.30 Vi danser igen - ny sæson 2018 / 2019

26. sept. 2018 ------------ Ingen Dans - Kunstudstilling

17. okt. 2018 ------------- Efterårsferie - ingen dans

2. nov. 2018 19.00 Les Lanciers

5.dec. 2018 18.00 Juleafslutning

9. jan. 2018 19.30 Vi danser igen

23. jan. 2019 18.00 Generalforsamling og dans

26. jan. 2019 18.00 Legestue

3. feb. 2019 14.00 Søndagsunderholdning - Duoen Elva & Sonja

13. feb. 2019 ------------ Vinterferie - ingen dans

3. apr. 2019 18.00 Afslutning på sæsonen 2018 / 2019

 

 

 

 

 

BESTYRELSE mfl. pr. 17.1.2018

Formand Arly Hansen 2362 8815 formanden@ringstedfolkedansere.dk

 

Næstformand Jan Lemming 2288 3829 nest-fmd@ringstedfolkedansere.dk

 

Kasserer Randi Sørensen 5764 3634 kasserer@ringstedfolkedansere.dk

 

Kagemester Kirsten Nielsen 5761 3219

Sekretær Arly Hansen 2362 8815 sekr@ringstedfolkedansere.dk

 

Bestyrelsesmedlem Henning Nielsen 5761 3219

 

Dragtudvalg, formand Karin Hilleberg 2064 8055 dragtudvalget@ringstedfolkedansere.dk

 

Dragtudvalg, kasserer Karin Hilleberg 2064 8055

 

Medlem Dragtudvalg Aia Hilleberg

 

Fanebærer Henning Nielsen 5761 3219

 

Webmaster Kjeld Sørensen webmaster@ringstedfolkedansere.dk

 

Betalinger Kontant til kassereren eller via netbank til konto 2520 6277852975