Datoer-Tider november 2016

Ringstedegnens Folkedanserforening (REF)

  NYTTIGE DATOER 

  (November 2016)

 

 

15. feb. 2017 Vinterferie - ingen dans

   BESTYRELSE mfl. pr. 18.1.2017

Formand Arly Hansen 2362 8815 formanden@ringstedfolkedansere.dk

 

Næstformand Jan Lemming 2288 3829 nest-fmd@ringstedfolkedansere.dk

 

Kasserer Randi Sørensen 5764 3634 kasserer@ringstedfolkedansere.dk

 

Kagemester Kirsten Nielsen 5761 3219

Sekretær Arly Hansen 2362 8815 sekr@ringstedfolkedansere.dk

 

Bestyrelsesmedlem Henning Nielsen 5761 3219

 

Dragtudvalg, formand Karin Hilleberg 2064 8055 dragtudvalget@ringstedfolkedansere.dk

 

Dragtudvalg, kasserer Karin Hilleberg 2064 8055

 

Medlem Dragtudvalg Aia Hilleberg

 

Fanebærer Henning Nielsen 5761 3219

 

Webmaster Kjeld Kastrup Sørensen webmaster@ringstedfolkedansere.dk

 

Betalinger Kontant til kassereren eller via netbank til konto 2520 6277852975

 

Del af Medlemsblad for REF