Datoer-Tider

Ringstedegnens Folkedanserforening (REF)

  NYTTIGE DATOER 

  (jan 2018)

 

 

5. sept. 201819.30 Vi danser igen - ny sæson 2018 / 2019

26. sept. 2018 --------- Ingen Dans - Kunstudstilling

17. okt. 2018 ---------- Efterårsferie - ingen dans

2. nov. 201819.00 Les Lanciers

5.dec. 201818.00 Juleafslutning

9. jan. 201919.30 Vi danser igen

23. jan. 201918.00 Generalforsamling og dans

26. jan. 201918.00 Legestue

3. feb. 201914.00 Søndagsunderholdning - Duoen Elva & Sonja

13. feb. 2019 --------- Vinterferie - ingen dans

3. apr. 201918.00 Afslutning på sæsonen 2018 / 2019

 

 

 

 

 

BESTYRELSE mfl. pr. 17.1.2018

Formand Arly Hansen 2362 8815 formanden@ringstedfolkedansere.dk

 

Næstformand Jan Lemming 2288 3829 nest-fmd@ringstedfolkedansere.dk

 

Kasserer Randi Sørensen 5764 3634 kasserer@ringstedfolkedansere.dk

 

Kagemester Kirsten Nielsen 5761 3219

Sekretær Arly Hansen 2362 8815 sekr@ringstedfolkedansere.dk

 

Bestyrelsesmedlem Henning Nielsen 5761 3219

 

Dragtudvalg, formand Karin Hilleberg 2064 8055 dragtudvalget@ringstedfolkedansere.dk

 

Dragtudvalg, kasserer Karin Hilleberg 2064 8055

 

Medlem Dragtudvalg Aia Hilleberg

 

Fanebærer Henning Nielsen 5761 3219

 

Webmaster Kjeld Sørensen webmaster@ringstedfolkedansere.dk

 

Betalinger Kontant til kassereren eller via netbank til konto 2520 6277852975