Datoer-Tider

Ringstedegnens Folkedanserforening (REF)

 (Opdateret august 2019)

BESTYRELSE mfl. pr. 2.1.2019

Formand                                Arly Hansen           2362 8815         formanden@ringstedfolkedansere.dk 


Næstformand                       Jan Lemming         2288 3829         nest-fmd@ringstedfolkedansere.dk


Kasserer                                Randi Sørensen     5764 3634         kasserer@ringstedfolkedansere.dk


Kagemester                          Kirsten Nielsen       2331 5364         lignielsen@mail.dk

 

Sekretær                               Arly Hansen            2362 8815          sekr@ringstedfolkedansere.dk


Bestyrelsesmedlem            Henning Nielsen     2366 9359         lignielsen@mail.dk


Dragtudvalg, formand        Karin Hilleberg        2064 8055         dragtudvalget@ringstedfolkedansere.dk


Dragtudvalg, kasserer        Karin Hilleberg        2064 8055


Medlem Dragtudvalg         Aia Hilleberg           


Fanebærer                           Henning Nielsen     2366 9359


Webmaster                          Kjeld  Sørensen                                     webmaster@ringstedfolkedansere.dk


Betalinger                           Kontant til kassereren eller via netbank til konto 2520  6277-852-975


                                               Eller mobilepay til 5082 0775