Folked-NYT nov. 2016

Ringstedegnens Folkedanserforening (REF)

53. udgave, november 2016

 

 

FOLKEDANSER NYT

53. udgave

Nov. 2016

 

 

Året 2016 lakker mod enden

 

Og det betyder, at julen nærmer sig og dermed juleafslutningen den 7. december 2016.

Vi mødes kl. 1800 til fællesspisning (husk at medbringe service og en gave til ca. 40 kr. til udlodning i kaffepausen).

Vi har fået et godt tilbud fra hallens cafeteria på den helt store julemeny med: sild, æg, rejer, høns i tarteletter,

flæskesteg med julekål og brune kartofler, julemedister, julesalat, ost med frisk frugt, ris ala mande med kirsebærsauce,

brød kiks og smør. Dertil Kirstens julekage og kaffe.

Bestyrelsen har besluttet, at egenbetalingen kun skal være100 kr.pr. person (Resten ca. 50 kr. dækkes af foreningskassen).

Poul er atter i år leverandør af juletræet, som Karen sørger for, at vi får lidt tiltrængt motion omkring.

 

Arly

 

 

Generalforsamling onsdag 18.jan.2017 kl. 1900.

I Anlægspavillonen, Tvær Alle 5, Ringsted.

Herved indkaldes til ordinær generalforsamling med følgende dagsorden:

 

1.Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere.

2.Bestyrelsens beretning for 2016 fremlægges til godkendelse

3.Det reviderede regnskab for 2016 fremlægges til godkendelse

4.Indkomne forslag

5.Valg i henhold REF. Love

 

For en periode på 2 år vælges: 3 bestyrelsesmedlemmer.

 

På valg er: Randi Sørensen – ønsker ikke genvalg

Svend Erik Hilleberg – ønsker ikke genvalg

Arly Hansen – villig til genvalg.

 

En revisor uden for bestyrelsen

 

På valg er: Jørgen Larsen.

 

For en periode på 1 år vælges:

2 bestyrelsessuppleanter:

På valg er: Henning Nielsen og Kjeld Kastrup.

En revisorsuppleant uden for bestyrelsen:

 

På valg er: Connie Jensen.

 

En fanebærer:

På valg er: Henning Nielsen

 

En fanebærer-suppleant:

På Valg er: Svend Erik Hilleberg.

 

6.Dragtudvalg.

 

Udvalgets beretning fremlægges til godkendelse.

Udvalgets reviderede regnskab for 2016 fremlægges til godkendelse.

Indkomne forslag.

Valg for 2 år:

På valg er: Hanne Graversen – (fratrådt før tid)

og Aia Hilleberg.

 

7.Eventuelt.

 

 

 

 

Forslag til behandling på generalforsamlingens punkt 4 og 6, skal være formanden i hænde mindst 3 dage før generalforsamlingen.

Lovforslag dog mindst 3 uger før generalforsamlingen.

REF.s love kan ses på hjemmesiden.

Bestyrelsen

 

 

Legestue:

Da det ikke lykkedes, at gennemføre den traditionelle Dilettant-forestilling og legestue, så har bestyrelsen besluttet at afholde

alm. legestue Lørdag den 28. januar 2017 kl. 1800 med fællesspisning og efterfølgende dans (se opslag herom).

 

Søndag den 29. januar 2017 kl. 1400 arrangeres: Søndagsunderholdning for pensionister,

Hvor Elva & Sonja underholder med viser og sange, samt leder fællessangene.

Herunder serveres kaffe og kage som Kirsten sørger for.

Alt for en pris på kun 50 kr.

 

Arly

 

 

Her var reserveret plads til dit indlæg – men i stedet får du et dansebillede.

Det ville være skønt, hvis nogen havde lyst til skrive til bladet, så andre også kommer til orde.

Arly

 

 

 

 

Headlines »

Medlemsblad for REF

Nyttige datoer og tider: Kald Datoer/Tider via øverste bjælke

Alle tidligere udgaver af Folkedanser-NYT kan ses på 'Medlemmernes egen side'