Midtsjæll.Spillemandslaug

Ringstedegnens Folkedanserforening (REF)

Midtsjællands

Spillemandslaug

Lauget spiller ved legestuer i Ringstedegnens Folkedanser-forening, og i årenes løb har det også spillet i mange andre sammenhænge.

Foto th. er optaget op til laugets 30 års jubilæum i april 2014.

Læs meget mere på laugets egen hjemmeside www.midtsjaellandsspillemandslaug.dk

Headlines »

Midtsjællands Spillemandslaug spiller ved Ringstedegnens Folkedanserforenings legestuer

.

Se billeder fra REF og laugets tur til Skövde den 21-23.05.2010.

GRØN KONCERT (koncert i det grønne)

Læs Mogens Jensens nekrolog over spillemanden Ditlev Nielsen (Dagbladet den 26.2.2013)

Laugets formand Mogens og hustru Connie har gennem flere år afholdt ”Grøn Koncert” sidst i juni måned ved sit sommerhus, hvortil spillemænd, dansere oa. da valfarter for at tilbringe en hyggelig lørdag-søndag i hinandens selskab og med masser af musik, dans, fast og flydende.

Vi overnatter som ved andre stævner i medbragte telte, teltvogne, campingvogne eller på anden måde – og drager hjem søndag op ad dagen efter morgenmad og efter måske endnu en dans og stykke musik eller tre.

I 2009 afholdtes arrangementet for 10. gang - se flere fotos her.

Grøn Koncert 2014 blev således afholdt for 15. gang den sidste weekend i juni måned og med højdepunkt om lørdagen.