Datoer-Tider

Ringstedegnens Folkedanserforening (REF)

   NYTTIGE     DATOER OG TIDER

 


  9. sept. 2020     19.30     Vi danser igen – ny sæson 2020 / 2021.

14. okt.   2020       ----       Efterårsferie – ingen dans

  9. dec.  2020     18.00     Juleafslutning i Ahornhallen

  6.  jan.  2021     19.30     Vi Danser igen

27.  jan.  2021     18.00     Generalforsamling

17. feb.   2021       ----       Vinterferie - ingen dans

24. mar.  2021     18.00     Afslutning på sæsonen 2020 / 2021 i Ahornhallen

 

BESTYRELSE mfl. pr. 22.1.2020

Formand                                Arly Hansen           2362 8815         formanden@ringstedfolkedansere.dk 


Næstformand                        Jan Lemming         2288 3829         nest-fmd@ringstedfolkedansere.dk


Kasserer                                Randi Sørensen     5764 3634         kasserer@ringstedfolkedansere.dk

 

Sekretær                               Arly Hansen            2362 8815          sekr@ringstedfolkedansere.dk


Dragtudvalg, formand           Karin Hilleberg        2064 8055         dragtudvalget@ringstedfolkedansere.dk


Dragtudvalg, Kasserer          Aia Hilleberg           


Fanebærer                            Svend Erik Hilleberg


Kagemester                          Kirsten Nielsen


Webmaster                           Kjeld  Sørensen                                  webmaster@ringstedfolkedansere.dk


Betalinger                           Kontant til kassereren eller via netbank til konto 2520  6277-852-975


                                               Eller mobilepay til 5082 0775